Skip to main content

Zelfstandigen & KMO

Groepsverzekering loontrekkenden

 

Groepsverzekering_loontrekkenden

Groepsverzekering voor loontrekkenden, waarom?

Onze pensioenen staan onder druk, zoveel is zeker. Voor een alleenstaande loontrekkende bedraagt de vervangingsratio (dit is het pensioen vergeleken met het laatste loon) gemiddeld 40%. Algemeen mag je stellen dat, hoe hoger het loon, hoe lager die vervangingsratio. En dus is het belangrijk om de kloof met het inkomen waar je later als gepensioneerde op kan rekenen zo goed mogelijk te dichten - bijvoorbeeld met een goed extra legaal pensioen. Volgens een recente studie geniet ongeveer 60% van alle werknemers in België vandaag van één of andere vorm van extra legaal pensioen.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering heeft als belangrijkste doel het collectief opbouwen van een aanvullend pensioen. Het contract wordt afgesloten door een werkgever in het voordeel van zijn werknemer(s). Naast de pensioensopbouw kan het contract ook voorzien in een gepaste overlijdensverzekering en in een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. Uiteraard heeft het budget een belangrijke impact op de inhoud van een dergelijke groepsverzekering.

Wat maakt een groepsverzekering interessant voor de werknemer?

Iedereen is er ondertussen wel van overtuigd dat hij extra moet sparen voor zijn pensioen. Maar het zogenaamde individuele pensioensparen alleen volstaat helemaal niet om later over een voldoende groot aanvullend inkomen te kunnen beschikken. Via een groepsverzekering vult de werkgever de individuele pensioenspaarinspanning van de werknemer in belangrijke mate aan. Daar valt heel wat voor te zeggen: het totale rendement dat je met een groepsverzekering haalt, is namelijk niet te evenaren door zelf te sparen vanuit je netto loon. De voornaamste reden hiervoor is dat de overheid een groepsverzekering extra stimulansen geeft op het vlak van sociale bijdragen en eindbelasting.

 

 

Wat maakt een groepsverzekering interessant voor de werkgever?

Een bruto-investering in een groepsverzekering leidt tot een uitkering op pensioenleeftijd die netto meer dan het dubbele kan halen in vergelijking met dezelfde investering via een loonsverhoging! Met de juiste aanpak is een groepsverzekering 100% aftrekbaar voor de werkgever. Vergeleken met een loonsverhoging ligt de totale kost voor de onderneming dus gevoelig lager. Werknemers aantrekken die bij hun huidige werkgever van een extra legale pensioenregeling genieten, wordt bovendien moeilijk wanneer je zelf geen groepsverzekering aanbiedt.

Blijft een groepsverzekering niet voorbehouden aan "grote bedrijven"?

Het tegendeel is waar. De producten die 'zev.be' aanbiedt, hebben het grote voordeel dat ze ontzettend flexibel zijn en aangepast kunnen worden aan elk type of grootte van de onderneming. De werkgever blijft trouwens te allen tijde "aan het stuur", zowel naar budget als naar de aangeboden waarborgen.

Is een groepsverzekering niet veel te complex en te streng gereglementeerd?

Vanzelfsprekend horen bij de opstart en het beheer van een groepsverzekering een aantal regels gevolgd te worden. 'Zev.be' is als ervaren verzekeraar voor ondernemingen perfect geplaatst om de makelaar en de cliënt gepast te adviseren en om een plan op maat van de onderneming op te stellen.

Is een groepsverzekering geen al te zware belasting voor de onderneming?

Zoals gezegd, bepaalt de werkgever volledig zelf het budget. Dat zal dikwijls uitgedrukt worden in een percentage van het loon, zodat het ook naar de toekomst perfect budgetteerbaar blijft. Maar er zijn ook andere mogelijkheden: je kunt als werkgever je budget bijvoorbeeld laten variëren volgens de anciënniteit van de werknemer, zodat je trouwe en loyale werknemers extra gaat motiveren en de meest ervaren werkkrachten goed bij het bedrijf houdt.

Kan ik als werkgever kiezen wie wel en wie niet een groepsverzekering krijgt?

Zoals het woord het zegt, gaat het over een verzekering voor een "groep" van werknemers. In een bedrijf kan je dan ook perfect, afhankelijk van de aard van de onderneming, meerdere groepen van werknemers definiëren. De wetgever laat toe dat er tussen die groepen een onderscheid gehanteerd wordt, maar dan op een objectieve manier. De meest gebruikelijke groepen zijn: arbeiders, bedienden, kaderleden, directie.

Wat als ik als werkgever toch één bepaalde werknemer extra wil belonen?

Ook hiervoor bestaat er een oplossing, met een Individuele Pensioen Toezegging voor Loontrekkenden (IPT).  Een werkgever kan tot maar liefst 2.110 euro extra pensioenbijdrage kan storten voor één of meerdere van zijn werknemers onder volgende voorwaarden: Geen individuele pensioentoezegging voor loontrekkenden onderschrijven in de laatste 36 maand voor de (vervroegde) pensionering. Er moet een groepsverzekering zijn voor alle werknemers van de onderneming. De premie is beperkt tot de grenzen van de 80% (fiscale ruimte voor extra legaal pensioen) en, voor 2010, tot 2.110 euro.

 

Nuttige documenten

pdf Groepsverzekering loontrekkenden                         
pdf Databank aanvullende pensioenen tweede pijler Sigedis.pdf

Contact DPH

DPH verzekeringen bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Gistelse Steenweg, 261
8200 Sint-Andries
Ondernemingsnr : 0.744.622.973             

Tel 050/81.32.52