Skip to main content

Inschrijvingsbewijs voertuigen, kentekenbewijs, CIM

Tweedelig inschrijvingsbewijs 'zev.be'

Wat is het inschrijvingsbewijs voertuig?

Vanaf 1 september 2013 werd het nieuwe kentekenbewijs (=CIM) ingevoerd. Dit bestaat voortaan uit twee identieke delen. Elk deel zal apart bijgehouden worden, één deel "voertuig" en één deel "thuis" te bewaren. Voor elk tweedelig CIM zal een bedrag van € 26 dienen betaald te worden aan de postbode.  Het CIM wordt normaal enkel geadresseerd aan het officieel adres van de titularis. Indien in combinatie met kenteken dan kan het opgestuurd worden naar een ander adres vb. garage.

  

VERZEKER GOEDKOOP JOUW AUTO ->

Waarom een tweedelig kentekenbewijs ?

Een kentekenbewijs in twee delen zoals het mogelijk wordt gemaakt door de Europese regelgeving, sluit mogelijke praktijken van autozwendel uit. De diefstal van een document uit een voertuig laat niet langer toe dat een ander voertuig met dit document ingeschreven kan worden. Het is eveneens een effectieve maatregel tegen fraude met inschrijvingsbewijzen. 

Hoe werkt het?

Het kentekenbewijs (=Cim) zal uit twee delen bestaan : één deel voor in het voertuig (met logo autotje) en een ander deel dat thuis (met logo huisje) bewaard moet worden. Bij ontvangst van beide zal de titularis de delen voorzichtig van elkaar scheuren.  

Practisch

 • dit is van toepassing op alle CIM-aanvragen, ook duplicaten en ook voor een adreswijziging. Bij elk contact met DIV dienen de twee delen bij de aanvraag tot inschrijving te worden gevoegd.
 • beschadigde CIM 's worden niet omgeruild in DIV-antennes. Dus : nieuwe CIM afgeleverd.
 • in geval van verlies/diefstal van één deel van de CIM, dient een verklaring van verlies afgelegd worden bij de politie. Men dient vervolgens een duplicaat aan te vragen bij 'zev.be' en de verklaring van verlies van de politie alsook van het nog resterend deel van CIM afgeven. Nieuwe CIM wordt afgeleverd.
 • Geen enkele aanvraag tot kopie zal worden aanvaard zelfs niet als de kopie beschadigd is, noch wanneer de aanvraag in behandeling is. Er wordt een nieuwe CIM afgeleverd. - De leasingmaatschappijen kunnen niet langer een kopie voor leasing ontvangen.
 • De vermelding 'Dit certificaat is geen eigendomsbewijs van het voertuig' is een vermelding die verplicht is geworden ingevolge een Europese richtlijn. 

Technische keuring

 • bij een periodieke keuring volstaat het deel "voertuig", omdat alle gegevens op het deel "thuis" en het deel "voertuig" zijn hetzelfde.
 • bij een keuring voor verkoop dienen de twee delen te worden voorgelegd.
 • bij wijziging voertuiggevens volstaan de aanvraag tot inschrijving en het deel "voertuig" van het CIM.

Aflevering

 • tegen betaling van 26 Eur aan de postbode enkel op het officieel adres van de aanvrager, in combinatie met kenteken : 30 Eur
 • in geval van afwezigheid zal de postbode een afwezigheidsbericht achterlaten en blijft het CIM 15 dagen beschikbaar in het lokale postkantoor of postpunt.
 • na 15 dagen wordt het CIM teruggestuurd naar DIV Brussel waar men het kan komen ophalen mits betaling via bancontact.

In welke gevallen heeft u beide delen absoluut nodig?

   • bij keuring voor verkoop
   • bij verkoop van het voertuig
   • bij inschrijving voertuig
   • bij herinschrijving van het voertuig
   • bij aanvraag nieuw inschrijvingsbewijs, bij verlies is een attest politie noodzakelijk
   • adreswijziging nav vol inschrijvingsbewijs.
   • Overdracht nav overlijden, of dergelijke 

Op 1 juli 2019 nieuwe versie van het Belgisch kentekenbewijs

De kleuren en het formaat blijven behouden, enkel de inhoud werd herzien. Slechts een paar gegevens zijn verwijderd, waardoor er voor de resterende gegevens meer plaats vrij komt. Voor een betere leesbaarheid werd het lettertype van deze gegevens eveneens vergroot. Het overgrote deel van de verwijderde gegevens waren oftewel verouderd (voorheen gebruikt door de technische keuring, voor adreswijziging, …), oftewel bestemd voor de DIV (titularisnummer, verificatiecode chassisnummer, …).

Echter, één nuttig gegeven voor de gebruiker staat er niet meer op, nl. de CO2- waarde van het voertuig.

Het is namelijk zo dat er verschillende CO2- waarden bestaan voor hetzelfde voertuig. Ze kunnen niet allemaal vermeld worden op het kentekenbewijs, maar ze blijven echter wel vermeld op het gelijkvormigheidsattest (COC), hetgeen een verplicht boorddocument is. Deze waarden worden automatisch  overgemaakt aan de regionale autoriteiten die belast zijn met de belastingen.

Ten slotte zijn deze CO2- gegevens ook beschikbaar via de pagina ‘Mijn voertuig, mijn plaat’, op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Meer informatie :

 

 

Contact DPH

DPH verzekeringen bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Gistelse Steenweg, 261
8200 Sint-Andries
Ondernemingsnr : 0.744.622.973             

Tel 050/81.32.52