Skip to main content

Vennotenverzekering

 Vennotenverzekering_zev.be

 

Bij de oprichting van een vennootschap met meerdere vennoten voorziet de oprichtingsakte meestal een recht van voorkoop ten voordele van de medevennoten. De situatie waar dit het meest van toepassing is bij het overlijden van een medevennoot. Vooruitziende medevennoten kunnen dit risico laten verzekeren via een wederzijdse overlijdensverzekering de vennotenverzekering.

Practisch

Vennoot 1 en vennoot 2 richten samen een vennootschap op met een gelijke kapitaalsinbreng. Vennoot 1 sluit een overlijdensdekking op het hoofd van vennoot 2 met zichzelf als begunstigde en vennoot 2 doet net het omgekeerde.
Na jaren van stijging en waardevermeerdering van de onderneming zal de stijging van de waarde van de aandelen in belangrijke mate gestegen zijn. Een stijging van 5 tot 10 maal de oorspronkelijke kapitaalsinbreng is niet ongewoon.

 

 

Verzekeringsformule

De gebruikte verzekeringsformule is een klassieke overlijdensverzekering, waarbij het kapitaal wordt uitbetaald aan de aangeduide begunstigde bij het overlijden van de verzekerde. De overledende vennoot krijgt bijgevolg een kapitaal ter beschikking dat hem toelaat zijn recht op verkoop van de aandelen die eigendom zijn van overleden vennoot uit te oefenen zonder aan zijn persoonlijk vermogen te raken. De verzekeringspremie is een zuivere risicopremie bij overlijden waarbij het verzekerd kapitaal en leeftijd en rokersgedrag bepalend zijn voor de premiebepaling.
 

 

Duur

De duurtijd van de polis kan vrij gekozen worden en is uiteraard afhankelijk van de leeftijd van de twee of meer betrokken vennoten.

 

Fiscaliteit


De vennotenverzekering is in principe fiscaal neutraal. De premie wordt normaal betaald door de venoot als natuurlijke persoon en is niet fiscaal aftrekbaar. De uitkering is evenmin onderworpen aan de successierechten.

 

Contact DPH

DPH verzekeringen bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Gistelse Steenweg, 261
8200 Sint-Andries
Ondernemingsnr : 0.744.622.973             

Tel 050/81.32.52