Skip to main content

Expatriate medical insurance corporate

Expatriate_medical_insurance_corporate

Deze contracten voorzien waarborgen op maat voor de bijstand aan personen en voertuigen.

Bijstand aan personen.


Deze waarborgen zijn geldig voor de landen aangeduid per verzekerde in de polis met uitzondering van België en het land van herkomst van de verzekerde.

Repatriëring bij ziekte of lichamelijk ongeval


Volgens medisch advies organiseert 'zev.be' op haar kosten de repatriëring van de verzekerde naar het land van herkomst of zo nodig naar een geschikt medisch centrum in afwachting van de feitelijke repatriëring. De repatriëring zal uitgevoerd worden onder medische begeleiding per :
 • sanitair vliegtuig
 • lijnvliegtuig
 • trein eerste klas
 • ziekenwagen
 • of met een ander geschikt vervoermiddel, rekening houdend met de omstandigheden

  Terugbrengen van gezinsleden


  Indien de familiale formule werd onderschreven en indien 'zev.be' overgaat tot repatriëring van de verzekerde naar het land van herkomst, organiseert en betaalt 'zev.be' de terugreis van de verzekerde gezinsleden naar het land van herkomst per vliegtuig of trein.

  Medische kosten als gevolg van ziekte of lichamelijk ongeval


  'Zev.be' vergoedt "volgens de gekozen formule" tot € 25.000 of € 250.000 per verzekerde :
 • medische en/of paramedische erelonen
 • geneesmiddelen, voorgeschreven door de arts
 • hospitalisatie- en behandelingskosten
 • de plaatselijke vervoerskosten naar een medisch centrum
  Opmerking :
 • een vrijstelling van € 125 per schadegeval blijft ten laste van de verzekerde
 • 'zev.be' vergoedt na tussenkomst van de mutualiteit, sociale voorzorg, Dienst voor Overzeese Zekerheid of iedere andere ziekte- of invaliditetsverzekering.


  Overlijden in het buitenland


  'Zev.be' organiseert en betaalt :
 • het volledige transport van het lichaam
 • ofwel de begrafeniskosten ter plaatse
 • alsook de kosten voor de post mortembehandeling in het buitenland
 • de kist tot max. € 1.500
 • de terugreis van de verzekerde gezinsleden naar het land van herkomst

  Terugkeer naar het buitenland na begrafenis van een verzekerd gezinslid


  'Zev.be' organiseert en betaalt de terugreis van de overige gezinsleden naar de verblijfplaats in het buitenland na een begrafenis in België of het land van herkomst van een gezinslid.

  Vervroegde terugkeer


  'Zev.be' vergoedt de heen- en terugreis van de verzekerde ten gevolge van :
 • overlijden, ernstige ziekte of lichamelijk ongeval van de levensgezel van de verzekerde of familielid tot de tweede graad.
 • zware materiële schade aan de onroerende goederen van de verzekerde of de bedrijfsruimte van de verzekeringsnemer en welke zijn aanwezigheid noodzakelijk maakt.
 • overlijden van een naaste medewerker of rechtstreekse overste van de verzekerde medewerker, waardoor zijn aanwezigheid op het bedrijf noodzakelijk is.


  Familiale bijstand


  In het geval van hospitalisatie van de verzekerde in het buitenland ten gevolge van ziekte of lichamelijk ongeval vergoedt en organiseert 'zev.be' :
 • de heen- en terugreis van een familielid tot de tweede graad vanuit België of het land van herkomst om zich bij de verzekerde te begeven indien de ernst van de medische toestand dit rechtvaardigt
 • bovendien de verblijfskosten ter plaatse van een familielid tot max € 1.250.

  Ter plaatse brengen van een beroepsvervanger met verblijfskosten


  In geval van ziekte, ongeval of repatriëring van de verzekerde neemt 'zev.be' de kosten ten laste om een plaatsvervanger naar het buitenland te sturen. Deze waarborg geldt eveneens in geval van vervroegde terugkeer naar de verblijfplaats na overlijden, ernstige ziekte of lichamelijk ongeval van een familielid tot de eerste graad. Bovendien wordt een tussenkomst voorzien in de verblijfskosten van de beroepsvervanger ter plaatste voor max. € 1.250.

  Terugreiskosten na genezing in België of het land van herkomst.


  Na genezing organiseert en betaalt 'zev.be' de terugreis van de verzekerde naar de verblijfplaats in het buitenland. Ingeval de familiale formule onderschreven werd, organiseert en betaalt 'zev.be' eveneens de terugreis voor de verzekerde gezinsleden die met de verzekerde mee naar België of het land van herkomst zijn terug gekomen.

  Verzending geneesmiddellen, reis- of beroepsdocumenten, kleine huishoudapparatuur


  Dit is allemaal voorzien in de polis.

  Tolkkosten
  Dit is eveneens voorzien tot max. € 125.

  Bijstand aan voertuigen


  Voor de bijstand aan het voertuig wordt de territoriale omvang beperkt tot Europa met inbegrepen Marokko, Algerije en Tunesië maar met uitsluiting van België en het land van herkomst van verzekerde evenals Albanië en de Federatie van Russische Staten.

  Verzekerd voertuig
  In geval van mechanisch defekt en schade door ongeval of diefstal vergoedt 'zev.be' :
 • sleepkosten of de lokale verplaatsingskosten van een autohersteller tot € 500.
 • verzendingskosten van wisselstukken
 • repatriëring van het voertuig indien onherstelbaar binnen de 5 werkdagen
 • stallingskosten
 • erelonen van experts en advocaten tot € 625.
  In geval van diefstal :
 • neemt 'zev.be' de kosten ten laste van de repatriëring van het voertuig, indien het niet rijwaardig teruggevonden wordt.
 • stelt 'zev.be' hetzij een chauffeur ter beschikking van de verzekerde, hetzij een vervoerbewijs om het voertuig te rekupereren, indien het rijwaardig teruggevonden wordt.

  Verzekerde inzittenden
  Ingeval het voertuig ter plaatse hersteld wordt, vergoedt 'zev.be' :
 • de hotelkosten tot € 125 per verzekerde
 • ofwel kosten voor taxi of huurwagen
 • In geval van diefstal, vergoedt 'zev.be' de terugreiskosten van de verzekerde inzittenden.
 •  

 • Indien de verzekerde niet meer in staat is zijn voertuig te besturen, stelt 'zev.be' een vervangingschauffeur ter beschikking om het voertuig terug te brengen.

  Belangrijk
  Alle prestaties met betrekking tot bijstand worden ten laste genomen door 'zev.be', dwz georganiseerd en betaald.

  Offerte
  Uw firma heeft werknemers die voor een lange periode naar het buitenland trekken?
  Waarom dan geen offerte vragen, het is volledig vrijblijvend. Reageer nu meteen.
 • Contact DPH

  DPH verzekeringen bv
  Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
  Gistelse Steenweg, 261
  8200 Sint-Andries
  Ondernemingsnr : 0.744.622.973             

  Tel 050/81.32.52