Skip to main content

Arbeidsongevallenverzekering

447-81164321262010522-Arbeidsongevallenverzekering1

 

Als werkgever is de arbeidsongevallenverzekering een wettelijk verplichte verzekering en dit voor al zijn personeel.
De arbeidsongevallenverzekeringen vergoeden het personeel wanneer ze een letsel oplopen bij een arbeidsongeval en eveneens tijdens de arbeidsweg (weg van en naar huis).

Hoe wordt de premie van een arbeidsongevallenverzekering berekend?

De premie wordt berekend door de premievoet in percentage toe te passen op de totale brutoloonmassa beperkt tot het wettelijk maximum per persoon. Deze premievoet wordt bepaald in functie van de activiteit van de onderneming en de functie van de werknemer binnen de onderneming. Bij het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering, wordt een voorlopige premie berekend in functie van het aantal werknemers en hun geschatte brutoloon. De verzekeraar ontvangt jaarlijks het bedrag van de lonen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid waarop de definitieve premie wordt berekend. Afhankelijk van het resultaat, krijg je dan een afrekening waarbij je een gedeelte van de premie terugkrijgt of moet bijbetalen. Om verrassingen te vermijden, is het steeds aan te raden om ons op de hoogte brengen van grote wijzigingen in hetpersoneelsbestand.
Een tweede, betere mogelijkheid is een forfaitair systeem per werknemer. Hier wordt de premie gegeven zonder jaarlijkse loonafrekening. Met dit systeem weet je perfect wat je als jaarlijkse premie zal betalen. 
 
->Mis jouw offerte arbeidsongevallenverzekering niet.

Waarborgen 

  • overlijden
  • blijvende arbeidsongeschiktheid
  • tijdelijke arbeidsongeschiktheid (TAO) 
    betaalbaar in de vorm van een rente, een kapitaal of een dagvergoeding
  • loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden
  • vergoeding van medische kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp aan derden.

Wat is een arbeidsongeval?

Je bent het slachtoffer van een arbeidsongeval wanneer je door een ongeval tijdens het werk een letsel heeft opgelopen. De werkgever is altijd verplicht de schade te vergoeden die een werknemer overkomt tijdens het werk, maar ook gedurende de hele arbeidsweg. Dat geldt eveneens als het ongeval veroorzaakt is door zijn eigen schuld of door de schuld van een collega. Alleen als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk. In alle andere gevallen dient de werkgever de schade van het slachtoffer te vergoeden via zijn arbeidsongevallenverzekering.

Wanneer is er sprake van een arbeidsongeval?

Van zodra de werknemer kan aantonen dat hij een letsel heeft opgelopen door een plotselinge gebeurtenis, dat zich voorgedaan heeft, tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft hij recht op een vergoeding in het kader van de arbeidsongevallenverzekering.

Een woordje uitleg :

  • letsel : in de meeste gevallen objectief vast te stellen door een onafhankelijke getuige de dokter.
  • opgelopen door een plotselinge gebeurtenis : hiermee wordt een ongeval bedoeld.
  • voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en door het feit van de arbeidsovereenkomst.

 

Contact DPH

DPH verzekeringen bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Gistelse Steenweg, 261
8200 Sint-Andries
Ondernemingsnr : 0.744.622.973             

Tel 050/81.32.52