Skip to main content

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, ba uitbating

447-81164321262010522-ba20uitbating1

 

Als ondernemer draagt u de tevredenheid van uw klanten hoog in het vaandel en voldoen uw producten en diensten aan de hoogste kwaliteitseisen. Of de schade nu veroorzaakt wordt door uw medewerkers, uw gebouw, uw goederen of uw produkten, u kan rekenen op 'zev.be' om u bij te staan. Toch kan er altijd iets verkeerd gaan waardoor uw klanten of derden schade lijden en uw onderneming het risico loopt om hiervoor aansprakelijk gesteld te worden. De ba uitbating van 'zev.be' vormt de ideale bescherming tegen dit risico.

Wat is ba uitbating?

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating vergoedt de schade aan derden toegebracht door een verzekerde tijdens de uitoefening van de beroepsbezigheid van de onderneming.
 

Ba na levering - productaansprakelijkheid

Vergoedt de aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door de firma na levering, verkoop van producten of na uitvoering van werken. 

Objectieve aansprakelijkheid

Verzekert tegen de schade die uw onderneming veroorzaakt aan een derde na brand of ontploffing ontstaan in uw bedrijfsgebouw. Zie document onderaan.

Toevertrouwd voorwerp

Daarenboven kan schade aan toevertrouwde goederen opgenomen worden in de verzekering. Toevertrouwde goederen zijn goederen van klanten of derden.

Rechtsbijstand

Neemt de verdediging van de verzekerde op zich, bij schadegeval, hetzij in hoedanigheid van eiser of verweerder; betaling van alle kosten en honoraria van de advocaten, experts en deurwaarders, evenals alle gerechtskosten met het nemen van minnelijke of gerechtelijke verhaalsvorderingen.

Grote ondernemingen

Deze waarborg dekt de schade veroorzaakt aan derden tijdens de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming, onder meer de schade veroorzaakt door uw personeel, uw gebouwen en materialen, alsook voor alle schade aan derden door uw producten na levering of door uw werken nadat ze zijn uitgevoerd. Tevens kunnen wij op maat gemaakte oplossingen bieden voor het verzekeren van uw beroepsaansprakelijkheid, ba management enz.

Meer informatie :

 pdfObjectieve_Aansprakelijkheidsverzekering.pdf

Contact DPH

DPH verzekeringen bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Gistelse Steenweg, 261
8200 Sint-Andries
Ondernemingsnr : 0.744.622.973             

Tel 050/81.32.52