Skip to main content

Kredieten voor handelaars, kmo 's, vrije beroepen, bedrijven, overheden

Kredieten_zelfstandigen_kmo_s_bedrijven_en_vrije_beroepen

Om geld te verdienen, moet u helaas ook geregeld investeren. Een handelaar die bestellingen levert, heeft om de zoveel jaar nood aan een nieuwe bestelwagen. En ook in zijn winkel zijn investeringen soms noodzakelijk. Bijvoorbeeld een nieuwe inrichting of een koelinstallatie. De financiering doet hij best niet via eigen liquide middelen: zo grijpt de handelaar misschien wel naast een mooie korting, omdat hij niet voldoende cash heeft om een grote bestelling contant te betalen. Ook het klassieke kaskrediet is niet de beste oplossing. Hieronder vindt u een aantal flexibele formules van 'zev.be' die wél geschikt zijn voor de financiering van een investering.

Krediet op afbetaling

Met een krediet op afbetaling spreidt de handelaar de betaling van zijn aankoop in de tijd, terwijl hij meteen geniet van de investering. Flexibiliteit troef: hij bepaalt zelf de omvang en de looptijd (afhankelijk van de economische levensduur van zijn investering). De minimumduur bedraagt zes maanden, de maximumduur is tien jaar. Betaalt hij liefst maandelijks of driemaandelijks? Of liever elk half jaar of elk jaar? Hij kiest zelf het afbetalingsritme. En hij bepaalt ook of hij het krediet via degressieve of vaste aflossingen terugbetaalt. Een krediet op afbetaling kan bij 'zev.be' vanaf 12.500 euro.

Investeringskrediet

“Een investeringskrediet kan vanaf 25.000 euro en is geschikt voor grotere investeringen met meerdere doeleinden”. “Bijvoorbeeld nieuw winkelmeubilair aankopen en plaatsen, een machine aanschaffen en opbouwen. Je leent altijd een vast bedrag voor een vaste periode, en je betaalt alles tegen het afgesproken ritme terug.” Ook bij deze formule houdt de handelaar alle touwtjes in handen. De looptijd (inclusief opnameperiode) mag variëren tussen twee en dertig jaar. Hij heeft de keuze tussen een vaste en een variabele rentevoet. Bij een vaste rentevoet weet hij van bij de start heel precies hoeveel interesten hij uiteindelijk betaalt. Een variabele interestvoet ligt bij de start lager, maar de handelaar is niet zeker van de evolutie van die interestvoet. Aflossen kan hij maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks. Bovendien kiest de handelaar zelf voor constante of degressieve terugbetalingen. “Nieuw is het Flexi krediet van 'zev.be'. “Het is een aangepast investeringskrediet vanaf 100.000 euro waarbij de rentevoet gebaseerd is op de Euribor, het rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro verstrekken. Je betaalt het kapitaal terug in vaste periodieke schijven. De looptijd varieert van één tot twintig jaar, maar verder zijn de zekerheden dezelfde als die van het klassieke investeringskrediet.

 


Contact DPH

DPH verzekeringen bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Gistelse Steenweg, 261
8200 Sint-Andries
Ondernemingsnr : 0.744.622.973             

Tel 050/81.32.52