Zelfstandigen & KMO

VAPZ, aanvullend pensioen, zelfstandigen

 

447-78212211032009820-vapz1 

Wat is VAPZ?


Het VAPZ = Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is bedoeld voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal voor de zelfstandige. Het VAPZ behoort tot de tweede pijler van ons Belgisch pensioensysteem. Het maximum bedrag dat kan gespaard worden, is voor een zelfstandige in hoofdberoep voor 2020 : 3.291,30 Eur.  Het VAPZ is volledig fiscaal aftrekbaar en bijgevolg een zeer renderend fiscaal pensioenplan. Bij pensionering ontvang je het volledig opgebouwde spaarkapitaal min een kleine aftrek (zie onderaan).

 

Offerte VAPZ-->

Wie kan een VAPZ afsluiten?

 • Zelfstandigen in hoofdberoep met inbegrip van zelfstandige bedrijfsleiders van vennootschappen. Zelfstandigen in bijberoep op voorwaarde dat hun beroepsinkomen hoger is dan 9.792,99 € per jaar. Starters van een zelfstandige activiteit. De meewerkende partner en de gepensioneerde zelfstandige. Geconventioneerde loontrekkende zorgverleners zoals artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten kunnen ook een sociaal VAP* afsluiten. De maximumpremie bedraagt  3.291,30 Eur.  Alle andere regels en modaliteiten van het sociale VAPZ voor zelfstandigen zijn eveneens van toepassing op het sociale VAP voor geconventioneerde loontrekkende zorgverleners.  Sociale VAP =Sociale Vrij Aanvullend Pensioen

Voorwaarden om een VAPZ af te sluiten

  • er mag geen enkele achterstand zijn met de betalingen van de bijdragen van het sociaal statuut. Zelfstandigen die geen bijdragen sociaal statuut betalen kunnen bijgevolg geen VAPZ afsluiten.

VAPZ maximum bijdragen 2020

   • gewoon VAPZ : 8,17 % van het referentie-inkomen met een absoluut maximum van 3.291,30 Eur.
   • minimumpremie van een gewoon VAPZ contract bedraagt € 100 ongeacht het inkomen.

Voordelen VAPZ

 

Voordeel 1 :

De gestorte premies zijn aftrekbaar in de hoogste belastingschaal wat dus een fiscale winst die kan oplopen tot 53,50 %.

Voordeel 2 :

De premies van een

VAPZ gaan ervoor zorgen dat een zelfstandige minder bijdragen sociaal statuut hoeft te betalen. Vandaar de slogan tot 70 % fiscaal voordeel met VAPZ.

De bijdragen sociaal statuut worden immers berekend op basis van de beroepsinkomsten van een zelfstandige na aftrek van de premies van een VAPZ

bijgevolg betaalt iedereen met een VAPZ minder sociale bijdragen.

Voordeel 3 :

Er wordt helemaal geen verzekeringstaks aangerekend op de premies

VAPZ, wat op zijn beurt een bijkomende besparing is.

Eindbelasting VAPZ op pensoenleeftijd

 • bonus is altijd belastingvrij
 • RIZIV-bijdrage ingehouden van 3,55 % op het opgebouwde spaarkapitaal.
 • saldo wordt volgens het principe van de fictieve rente belast. Dit wil zeggen dat het pensioenkapitaal in een rente wordt omgezet. Bijvoorbeeld op 65 jaar is dat 5 %.   Concreet betekent dit dat men gedurende 10 jaar aangifte moet doen van een bepaald percentage van het kapitaal in de belastingsaangifte.
 • De eindbelasting wordt evenwel beperkt tot 80 % van het gewaarborgde kapitaal.
  Afhankelijk van de beide voorwaarden :
  1 : het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd ten vroegste vanaf de wettelijke pensioenleeftijd.
  2 : de begunstigde effectief is actief gebleven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

  Aanvullende waarborgen

 • Aanvullende opties kunnen toegevoegd worden aan het VAPZ.
 • Overlijdensdekking
 • Overlijdensdekking door ongeval
 • Arbeidsongeschiktheid bij ziekte en ongeval (VAPZ + gewaarborgd inkomen).
  voordelen :
 • premietaks is 0 %
 • tarieven zijn goedkoper
 • premie arbeidsongeschiktheid is aftrekbare beroepskost en aftrekbaar bovenop het VAPZ-budget.

 

 


Contactgegevens

Zakenkantoor Erwin Viaene bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Constant Permekelaan 59
8490 Jabbeke
Ondernemingsnr : 0436379739                   

Tel 050/81.32.52

 

Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer