Pensioenopbouw

Langetermijnsparen

Lange_termijnsparen

 

Langetermijnsparen

Met een individuele fiscaal aftrekbare spaarverzekering, kan je op een fiscaal zeer vriendelijke manier een aanvullend pensioen opbouwen en ook veel minder belastingen betalen. Het lange -termijnsparen behoort eveneens tot de derde pijler van het Belgisch pensioensysteem. Het maximum bedrag dat je kan storten voor het langetermijnsparen voor 2022 is  € 2.350,00.
 

Voor wie?


Een contract langetermijnsparen dient aan te vangen uiterlijk op de leeftijd van 64 jaar. Het contract dient ook minstens 10 jaar te lopen zodat wie op zijn 64e een contract langetermijn sparen afsluit zal uitbetaald  worden op zijn 74e levensjaar. In tegenstelling tot bij pensioensparen waar de maximumleeftijd om te mogen storten 64 is, kan je dus wel nog een mooie aftrek genieten door te sparen in de jaren na je 64e (tot en met uiterlijk je 74e levensjaar). Wie al 65 jaar is kan van geen enkele fiscaalvriendelijke spaarvorm meer genieten. Voor elke belastingplichtige, zowel loontrekkende als zelfstandigen. Hoe hoger uw inkomen hoe meer u kan sparen in het kader van langetermijnsparen. Dit maximum wordt als volgt berekend :  176,40 + 6 % van het netto-belastbaar inkomen met een absoluut maximum van : € 2.350 per jaar en per belastingplichtige.

  

Wat is de opbrengst?

De opbrengst bestaat uit twee elementen namelijk een vast gewaarborgde rente en anderzijds een mogelijke variabele bonus. We bieden u een vast gewaarborgd rendement met een mogelijks jaarlijkse bonus. Die bonus is afhankelijk van de winst van de verzekeringsmaatschappij. Dus hoe hoger de winst hoe hoger uw mogelijke bonus. 

 

Wat is het fiscaal voordeel?

30 % verhoogd met de gemeentebelastingen. Met andere woorden een belastingsvermindering van  636 Eur per jaar op de max. fiscaal aftrekbare premie.

Wat is de eindbelasting?

Er wordt een eenmalige belasting ingehouden van 10 % = anticipatieve taks dewelke op de 60 ste verjaardag gestort wordt door de verzekeringsmaatschappij. Die taks wordt geheven op de premies gekapitaliseerd tegen de gewaarborgde rentevoet. Op de mogelijke bonus worden geen belastingen geheven.

Bijkomende dekking overlijden


Bij overlijden wordt de verworven reserve uitgekeerd aan de door u aangewezen begunstigde bij overlijden. Er zijn diverse mogelijkheden om een eventueel bijkomend overlijdenskapitaal te voorzien.

 

  

Meer informatie :

 

 

Contactgegevens

Zakenkantoor Erwin Viaene bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Constant Permekelaan 59
8490 Jabbeke
Ondernemingsnr : 0436379739                   

Tel 050/81.32.52

 

Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer