Pensioenopbouw

IPT = individuele pensioentoezegging, ZEV.BE

447-782122110320071128-ipt1 

Wat is IPT?

Met een IPT gaat het om een Individuele PensioenToezegging op maat van de zelfstandige bedrijfsleider. De premies worden betaald door de vennootschap en op zijn pensioenleeftijd wordt het kapitaal rechtstreeks uitbetaald aan de bedrijfsleider. Het contract is op elk ogenblik het persoonlijk eigendom van de bedrijfsleider en er is geen enkel probleem bij liquidatie onderneming of vervoegde stopzetting van de activiteit of faling. De pensioenopbouw via IPT is niet onbeperkt, maar dient te beantwoorden aan de 80 % regel. Dwz dat het wettelijke pensioen en het aanvullende bedrijfspensioen samen niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste brutobezoldiging van de begunstigde tijdens diens actieve loopbaan. Indien het bedrijf deze regel niet toepast, dan vervalt de aftrekbaarheid van de premies. Vraag ons nu een juiste offerte, zodoende kunnen wij de maximum IPT-premie berekenen. Wij berekenen eveneens het inhaalbedrag of backservice genoemd. Dit is het bedrag dat je kan storten voor de jaren waarin je geen IPT onderschreven had. Deze fiscaal zeer bijzonder interessante constructie, wordt bovendien volledig betaald door de firma.

 

Offerte aanvullend pensioen betaald door jouw vennootschap--->

Voor wie?

Individuele PensioenToezegging onderschrijft de vennootschap een levensverzekering in het persoonlijke voordeel van de bedrijfsleider. Die is tegelijkertijd de verzekerde en de begunstigde van het contract en geniet de verworven rechten op zijn pensioenkapitaal. Deze verzekering is volledig gepersonaliseerd. Dit geldt zowel voor het bedrag van de bijdragen, voor de beleggingswijze van de pensioenreserves als voor het bedrag van de dekkingen.

Structuur IPT

Verzekeringsnemer = vennootschap
Verzekerde = bedrijfsleider
Begunstigde einddatum = bedrijfsleider
Begunstigde overlijden = aangeduid door de bedrijfsleider

Wat is de opbrengst?

Er zijn drie formules :

1/ Een hoge basisrentevoet voor alle huidige stortingen + een mogelijke bonus.

2/ kapitaalwaarborg + mogelijke bonus.

3/ in fondsen zonder kapitaalwaarborg

Wat is het fiscaal voordeel?

De premies worden niet belast als voordeel van alle aard indien je een regelmatige en maandelijkse bezoldiging ontvangt. Ze zijn dus enkel onderworpen aan de taks op premies van 4,4% voor de waarborgen overlijden en pensioen en op 9,25% voor de dekking arbeidsongeschiktheid. De premies van de Individuele Pensioentoezegging zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten voor de onderneming mits het in acht nemen van de 80 %-regel voor het pensioenkapitaal en van de 100 %-regel voor de dekking arbeidsongeschiktheid.

Wat is de eindbelasting?

Mogelijkheid 1 : 16,5 %

de kapitalen en afkoopwaarden afkomstig van een Individuele Pensioentoezegging gefinancierd door de onderneming, worden belast tegen de gunstige aanslagvoet van 16,5 % wanneer het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd bij de pensionering vanaf 60 jaar of bij overlijden. De bonus is vrijgesteld van belastingen.

Mogelijkheid 2 : 10 %

een zeer gunstige belasting op einddatum nl 10 % . voorwaarde 1 : het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd vanaf de wettelijke pensioenleeftijd nl. 65 jaar.

Meer informatie :

 

 

 

Contactgegevens

Zakenkantoor Erwin Viaene bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Constant Permekelaan 59
8490 Jabbeke
Ondernemingsnr : 0436379739                   

Tel 050/81.32.52

 

Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer