• slider4

Pensioenopbouw

IPT = individuele pensioentoezegging, groepsverzekering-ZEV

447-782122110320071128-ipt1 

 

Wat is IPT?

Met een IPT gaat het om een Individuele PensioenToezegging op maat van de zelfstandige bedrijfsleider. De premies worden betaald door de vennootschap en op zijn pensioenleeftijd wordt het kapitaal rechtstreeks uitbetaald aan de bedrijfsleider. Het contract is op elk ogenblik het persoonlijk eigendom van de bedrijfsleider en er is geen enkel probleem bij liquidatie onderneming of vervoegde stopzetting van de activiteit of faling. De pensioenopbouw via IPT is echter niet onbeperkt, maar dient te beantwoorden aan de 80 % regel. Dwz dat het wettelijke pensioen en het aanvullende bedrijfspensioen samen niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste brutobezoldiging van de begunstigde tijdens diens actieve loopbaan. Indien het bedrijf deze regel niet toepast, dan vervalt de aftrekbaarheid van de premies. Vraag ons een offerte, zodoende kunnen wij de maximum IPT-premie berekenen. Wij berekenen eveneens het inhaalbedrag of backservice genoemd, bedrag dewelke je kan storten om de voorbije jaren, waarin je geen IPT onderschreven had, in te halen. Van een fiscaal interessante constructie gesproken.

 

-> Mis nu zeker deze offerte IPT niet.

 

Voor wie?

Individuele PensioenToezegging  onderschrijft de onderneming een levensverzekering in het persoonlijke voordeel van de bedrijfsleider. Die is tegelijkertijd de verzekerde en de begunstigde van het contract en geniet de verworven rechten op zijn pensioenkapitaal. Deze verzekering is gepersonaliseerd. Dit geldt zowel voor het bedrag van de bijdragen, voor de beleggingswijze van de pensioenreserves als voor het bedrag van de dekkingen. 

 

Structuur IPT

Verzekeringsnemer = onderneming
Verzekerde = bedrijfsleider
Begunstigde einddatum = bedrijfsleider
Begunstigde overlijden = aangeduid door de bedrijfsleider

 

Wat is de opbrengst?

Er zijn twee formules :


1/ Een hoge basisrentevoet voor alle huidige stortingen + een mogelijke bonus.


2/ kapitaalwaarborg +mogelijke bonus. 

 

Wat is het fiscaal voordeel?

De premies worden niet belast als voordeel van alle aard indien je een regelmatige en maandelijkse bezoldiging ontvangt. Ze zijn dus enkel onderworpen aan de taks op premies van 4,4% voor de waarborgen overlijden en pensioen en van 9,25% voor de dekking Arbeidsongeschiktheid. De premies van de Individuele Pensioentoezegging zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten in hoofde van de onderneming mits het in acht nemen van de 80 %-regel voor het pensioenkapitaal en van de 100 %-regel voor de dekking Arbeidsongeschiktheid.
 

Wat is de eindbelasting?

Mogelijkheid 1 :

de kapitalen en afkoopwaarden afkomstig van een Individuele Pensioentoezegging gefinancierd door de onderneming, worden belast tegen de gunstige aanslagvoet van 16,5 % wanneer het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd bij de pensionering vanaf 60 jaar, of bij het overlijden. De bonus is vrijgesteld van belastingen.

Mogelijkheid 2 :

een zeer gunstige belasting op einddatum nl 10 % .

voorwaarde 1 :

het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd vanaf de wettelijke pensioenleeftijd nl. 65 jaar.

voorwaarde 2 :

de begunstigde is effectief actief gebleven tot aan die wettelijke pensioenleeftijd.

Meer informatie :

 

 

 

Contactgegevens

Zakenkantoor Erwin Viaene bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Constant Permekelaan 59
8490 Jabbeke
Ondernemingsnr : 0436379739                      FSMA n° 011276

Tel 050/81.32.52

 

Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer