• slider4

Rechtsbijstandsverzekering privé leven ZEV

 447-8116432442010123-Rechtsbijstand20privaat20leven1

Hier volgen de waarborgen met enkele voorbeelden voor de polis rechtsbijstandverzekering privé-leven. Deze waarborgen zijn geldig voor loon- en weddetrekkenden zowel voor hun privé als beroepsleven. Voor zelfstandigen is de dekking enkel verworven voor hun privé leven. 
Besparingstip : indien je deze  rechtsbijstandverzekering privé leven afsluit of een vandere polis dan heeft de waarborg rechtsbijstand van je familiale verzekering geen nut meer. Vraag 'zev.be' meteen om deze waarborg te schrappen in je familiale verzekering.

 Vraag : heb ik verplichtingen om af te sluiten? Antwoord : helemaal niet,  de offerte die we je bezorgen is volledig vrijblijvend. Probeer het eens.

 

 >Hier offerte rechtsbijstandsverzekering privé-leven 'zev.be'.

       

       1/ Burgerlijk verhaal


          indien jezelf of je gezin, je woning, tweede of toekomstig verblijf door de fout van een derde schade oploopt, zal 'zev.be' zorgen dat de aansprakelijke je vergoedt.

 • Voorbeeld 1 : een agressieve chauffeur gaat op de vuist met je zoon die naar huis fietst. Niet alleen is de fiets kapot, hij heeft ook lichamelijke en morele schade opgelopen.
 • voorbeeld 2 : Een bouwpromotor breekt het gebouw naast je af. je zit met  scheuren in uw woning. Gelukkig heb jeu op kosten van de rechtsbijstand privé-leven een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving laten maken. 'Zev.be' dient een schade-eis in bij de verantwoordelijke aannemer en zorgt voor een correcte vergoeding.

  2/ Verdediging in strafzaken


  'zev.be' betaalt je verdediging en ook de gerechtskosten indien het parket je voor een onopzettelijk misdrijf vervolgt.
 • Voorbeeld 3 : Als fietser botst je op een voetganger die zwaar valt. Hierdoor moet je voor de politierechtbank verschijnen.
 • Voorbeeld 4 : Je organiseert een tuinfeest. Door een nalatigheid vliegt de partytent in brand. Verschillende gasten komen niet op tijd weg en lopen ernstige brandwonden op. Het parket besluit je te vervolgen.

  3/ disciplinaire verdediging


  JE kan zich ook voor professionele fouten laten bijstaan en verweren voor een interne commissie, orde, instituut.
 • voorbeeld 5 : Je dient zich als medicus, als amateur/loontrekkende sporter, politie-agent, militair, cipier te verweren voor een disciplinaire commissie. De rechtsbijstandverzekering privé-leven  betaalt alle kosten.

  4/ Burgerlijke verdediging


  U bent aansprakelijk maar er zijn botsende belangen tussen u en uw ba-verzekeraar? 'Zev.be' waakt over uw belangen als uw verzekeraar ba-gezin naar een uitsluiting verwijst en weigert de schade te vergoeden. 'Zev.be' helpt u om de schade-eis tot redelijke proporties terug te brengen of af te wijzen.
 • voorbeeld 6 : Je lekkende stookolietank veroorzaakt zware vervuiling bij de buren
 • voorbeeld 7 : door overvloedig alcoholgebruik steek je als voetganger onnadenkend de straat over waardoor je een zwaar verkeersongeval veroorzaakt.

  5/ Contractuele geschillen met uw verzekeraar ba-gezin


  Je hebt een conflict en je verzekeraar ba-gezin die weigert te betalen.
 • voorbeeld 8 : Je  polis ba-gezin dekt de schade door een pony. Bij de aangifte van een schadegeval weigert de verzekeraar echter te betalen omdat het ongeval door een paard veroorzaakt werd...

  6/ Samenloop van extracontractuele en contractuele aansprakelijkheid


  indien je schade lijdt door de samenloop van een contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, vordert de rechtsbijstanverzekering privé-leven de schade terug die zich ook had kunnen voordoen zonder contract.
 • voorbeeld 9 : Je vraagt een schilder om uw woning op te frissen. Hij levert prachtig werk af, maar bij zijn vertrek laat hij een emmer verf op je computer vallen.
 • voorbeeld 10 : bij een heelkundige ingreep begaat de chirurg een medische fout.

  7/ Insolventie van derden


  indien de aansprakelijke tegenpartij in een ongeval niet verzekerd is en geen geld heeft, betaalt de rechtsbijstandverzekering je schade tot € 20.000.
 • voorbeel 11 : een hond valt je dochtertje aan dat zwaargewond is. De eigenaar van de hond heeft geen familiale verzekering en kan niet betalen.

  8/ Borgtocht


  indien de rechtbank een borgsom eist voor een verzekerd misdrijf stelt de rechtsbijstandverzekering privé-leven zich voor jou garant.
 • voorbeeld 12 : Op reis in Turkije geraak je ongewild betrokken in een ongeval met dodelijke afloop. De plaatselijke autoriteiten houden je vast in afwachting van een borgsom.De rechtsbijstandverzekering privé-leven stelt zich borg voor jou.

  9/ Voorschot op schade

 • voorbeeld 13 : als voetganger krijg je een zwaar verkeersongeval. De verzekeraar accepteert de aansprakelijkheid van zijn klant, maar komt niet met de beloofde sommen over de brug. De rechtsbijstandverzekering privé-leven schiet de bedragen voor.

  10/ Voorschot op de vrijstelling van de polis ba

 

 • voorbeeld 14 : de tuinman van de buren zaagt een boom om waardoor een zware tak op je veranda belandt. De verzekeraar ba van de tuinman betaalt, maar de tuinman zelf moet nog de vrijstelling ophoesten. Hij weet van niets. De rechtsbijstandverzekering privé-leven betaalt ondertussen dit bedrag.

<

Contactgegevens

Zakenkantoor Erwin Viaene bvba
Verzekeringsmakelaar
Constant Permekelaan 59
8490 Jabbeke
FSMA n° 011276 Ondernemingsnr : 0436379739

Tel 0902/33.503   €1/min

info@zev.be

Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer