Pensioenopbouw

Vierde pijler : eigen spaarpot

U merkt dat we de "vierde" pijler consequent tussen aanhalingstekens hebben geplaatst. Strikt gezien maakt hij immers geen deel uit van een strategie die enkel op pensioenvorming gericht zou zijn. Maar het is een feit dat de beleggingen die u buiten een strikt pensioenperspectief doet, bedoeld zijn om een roerend en onroerend vermogen samen te stellen dat op zijn beurt prettige gevolgen zal hebben voor uw latere inkomen.

Zakenkantoor Erwin Viaene biedt u een waaier van beleggingsproducten. In functie van uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon kiest u vrij de beleggingen die het best bij u passen. Die beleggingshorizon is belangrijk. Naarmate u verder van uw pensioen af staat, kunt u meer dynamische- lees risicovolle -beleggingen met een groter opbrengstpotentieel kiezen. Naarmate het pensioen dichter komt, en uw beleggingsopbrengsten meer wilt consolideren, zal het accent verschuiven naar meer conservatieve beleggingen.

Stategiefondsen, Tak 23-beleggingen en fondsenportefeuilles


Wilt u beleggen volgens uw risicodraagkracht en uw risicobereidheid (=uw beleggersprofiel), dan kiest u voor een strategisch gespreide mix van aandelen en obligaties.
Om het u gemakkelijk te maken biedt Fintro voor elk beleggersprofiel een aantal strategiefondsen. Tak 23-beleggingen en fondsen portefeuilles die zowel qua samenstelling als qua risicoprofiel perfect binnen de aangegeven grenzen passen.

Contactgegevens

DPH verzekeringen bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Gistelse Steenweg, 261
8200 Sint-Andries
Ondernemingsnr : 0.744.622.973             

Tel 050/81.32.52

 

 
Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer