Pensioenopbouw

Tweede pijler : pensioen via beroepsactiviteit

Het wettelijk pensioen is een algemeen recht. De tweede pijler is dat helemaal niet. De tweede pijler groepeert alle bovenwettelijke pensioenregelingen die afkomstig zijn van de beroepsactiviteit. Deze bijkomende penioenopbouw krijgt een fiscale voorkeursbehandeling. Binnen deze pijler bestaan aparte voorzieningen voor loontrekkenden en zelfstandigen.

Ons advies


De oplossing voor elke zelfstandige :
1/ VAPZ, of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.
2/ Alle geconventioneerde zorgverstrekkers kunnen bovendien genieten van de Riziv toelage. Meer informatie ivm Riziv toelagen : Riziv toelagen, hier alle informatie volgens medisch beroep.
3/ De pensioenbeloften door de venootschap voor :
 • de zelfstandige bedrijfsleiders : Individuele PensioenToezegging (IPT) alle informatie over IPT
 • het loontrekkend personeel : groepsverzekering.

  Voor zelfstandigen : Het Vrij Aanvullend Pensioen, de Individuele pensioentoezegging en de RIZIV-levensverzekering.


  Voor iedereen met het statuut van zelfstandige is de noodzaak van extra-pensioeninspanningen het meest uitgesproken.

  Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
  Met een verzekering in het kader van Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen(VAPZ) beschikken zelfstandigen over een fiscaal aantrekkelijke formule om hun aanvullend pensioen in alle veiligheid en op een fiscaal vriendelijke manier op te bouwen. Dat gebeurt zonder al te groot beslag op de beschikbare financiële ruimte. De zelfstandige kiest volgens zijn financiële mogelijkheden welk bedrag hij maandelijks of jaarlijks wenst te investeren.

  De premies
  De verzekering in het kader van VAPZ concentreert zich voornamelijk op de opbouw van een pensioenkapitaal, al beschikt het uiteraard wel over een standaard overlijdensdekking. Mits een kleine meerkost kan die zelfs makkelijk uitgebreid worden. Elke premiestorting gaat vergezeld van een gedetailleerd overzicht van het ondertussen al opgebouwde eindkapitaal.
  Minder belastingen
  De gestorte premies zijn tegen de marginale aanslagvoet aftrekbaar als beroepskosten in het jaar waarin ze gestort werden. Bovendien worden de sociale bijdragen berekend op het beroepsinkomen na aftrek van de premies voor VAPZ. Gevolg : de gestorte premies zorgen voor een vermindering van de berekeningsbasis voor de sociale lasten.
  Meer pensioen
  Elke premie geeft recht op een gegarandeerd eindkapitaal. De som van al de eindkapitalen wordt verhoogd met de jaarlijkse bonus. De belastingheffing op het eindkapitaal wordt berekend volgens het voordelige regime van de "fictieve rente". De winstdelingen van hun kant zijn evenwel volledig vrijgesteld van personenbelasting.
  Bedrijfsleiders
  Bedrijfsleiders met een zelfstandig statuut die maandelijks een bezoldiging ontvangen, kunnen een bijkomend pensioen samenstellen. Op die manier financieert de onderneming een stuk extralegaal pensioen. De waarborgen garanderen immers een interessante pensioenaanvulling waardoor de levensstandaard ook na de actieve carrière onverminderd behouden kan blijven.
  RIZIV
  De zelfstandige of loontrekkende geconventioneerde zorgverstrekkers hebben recht op een tussenkomst lastens het RIZIV voor de financiering van een pensioenverzekering (of invaliditeitsverzekering).De Riziv-toelage, aangewend voor de opbouw van een aanvullend rust- en of overlevingspensioen, dient verplicht gestort in een sociale pensioenovereenkomst met een solidariteitsstelsel.

  Voor loontrekkenden, door de werkgever : De groepsverzekering


  Een groepsverzekering is eigenlijk een collectieve levensverzekeringspolis die de werkgever sluit ten gunste van zijn werknemers of van een bepaalde categorie van werknemers. Alleszins wordt zo een kapitaal opgebouwd waarvan de werknemer zal genieten als hij met pensioen gaat.
  Groepsverzekeringen of bedrijfspensioenfondsen verschillen van bedrijf tot bedrijf. Overigens is het aantal bedrijven met dergelijke voorzieningen nog steeds een minderheid. De overheid heeft een aantal initiatieven genomen om deze pensioenopbouwsystemen toegankelijker te maken voor alle werknemers.
  Een ding is evewel duidelijk : het pensioenverhaal en de nood aan eigen voorzieningen ziet er heel anders uit voor wie kan rekenen op een extra-pensioenvoorziening in het kader van een groepsverzekering.
 • Contactgegevens

  Zakenkantoor Erwin Viaene bv
  Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
  Constant Permekelaan 59
  8490 Jabbeke
  Ondernemingsnr : 0436379739                   

  Tel 050/81.32.52

   

  Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer