Bulletkrediet, krediet vaste termijn

Bulletkrediet

 

Terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag van het krediet.

Dit krediettype wordt ook wel het "Bulletkrediet" of het "Krediet op vaste termijn" genoemd. Voor deze kredietformule betaalt u elke maand enkel de intresten. Het kapitaal wordt in één keer terugbetaald op de eindvervaldag van het krediet. De herkomst van het kapitaal, bestemd voor de terugbetaling, moet duidelijk aangegeven zijn.

Belangrijke opmerking vooraf :

Het Bulletkrediet is bestemd voor kredietnemers waarvan het roerende en onroerende vermogen als voldoende hoog wordt beschouwd voor dit soort krediet. Het bulletkrediet van 'zev.be' is de creatieve oplossing. Hier volgen enkele voorbeelden waar een bulletkrediet van 'zev.be' een oplossing kan bieden in het kader van het verwerven van een bijkomend onroerend goed.  Een "bulletkrediet" is niet zomaar een krediet zoals een ander en door de aard van het krediettype en zijn specificiteit.  Eerst dient de cliënt een zeer goede klant zijn bij 'zev.be' of bereid zijn het te worden. Ten tweede is de maximum quotiteit 70 % of m.a.w.  30 % + kosten dienen zelf betaald te worden.  Ten derde is de looptijd in principe 5 jaar, voor zeer goed cliënten 10 jaar en voor uitzonderlijk goede cliënten max 15 jaar.  Dit type krediet is dus bedoeld voor klanten met ruime financiële middelen.

Voorbeeld 1

Een zelfstandig winkelier heeft zopas zijn zaak volledig vernieuwd. Hij heeft daartoe een belangrijk investeringskrediet aangegaan. Op een mooie morgen bemerkt hij dat het pand juist naast zijn zaak te koop wordt gesteld. Niettegenstaande zijn zware financiële verplichtingen wenst hij het pand privaat aan te kopen. Het bulletkrediet van 'zev.be' is hier zeker de oplossing. De handelaar kan met zijn groepsverzekering en VAPZ het ontleend kapitaal ruimschoots waarborgen op einddatum. Bijgevolg dient hij slechts intresten te betalen en indien hij wenst kan hij vervroegd terugbetalen.

Voorbeeld 2

Een zelfstandig advocaat  gaat scheiden en wenst de helft van de villa aan zijn ex-echtgenote over te nemen. De overname van het gedeelte van zijn ex-echtgenote zou via een klassiek krediet een te zware maandlast betekenen. Oplossing het 'bulletkrediet van 'zev.be'. Daar de zaakvoerder een groepsverzekering, VAPZ en pensioensparen kan het ontleend kapitaal op einddatum ruimschoots terugbetaald worden. Bijgevolg betaalt de onlener slechts intresten tot einddatum.

Voorbeeld 3

In de nalatenschap van zijn vader is een te verdelen interessant beleggingseigendom met mooie huurinkomsten. Jan is CEO van een mooi bedrijf wenst het eigendom te verwerven maar zijn inkomen niet te belasten met een krediet. Hij kan via een bulletkrediet van 'zev.be' het eigendom aankopen. De terugbetaling kan hij garanderen met zijn groepsverzekering. De intresten kan hij betalen met de huurinkomsten en het overschot om de vaste kosten te betalen.

Voorbeeld 4


Jef is geneesheer specialist en gaat binnen 10 jaar met pensioen. Hij heeft de kans om een mooi stuk bouwgrond aan te kopen om een villa op te bouwen, indien hij met pensioen gaat. Hij oefent zijn zaak uit onder de vorm van een bvba en heeft zodoende een groepsverzekering. Zodoende kan hij via 'zev.be' een bulletkrediet bekomen en de bouwgrond aankopen.

 

 

Voorbeeld 5


Een zelfstandig zaakvoerder van een bvba wenst een tweede vestiging in een provinciestad op te starten. Hij heeft een pand op het oog maar wenst het pand privaat aan te kopen om het te verhuren aan de bvba. De zaakvoerder heeft een groepsverzekering en VAPZ die het ontleend bedrag op einddatum ruimschoots waarborgen. De oplossing is een bulletkrediet van 'zev.be' waar hij enkel intresten zal terugbetalen.

Voorbeeld 6


Dirk is dokter en wenst zijn drukke praktijk onder te brengen in een beter gelegen eigendom in het centrum van de stad. Dirk heeft echter indertijd een grote villa gebouwd en heeft bijgevolg een zware kredietlast. Hij en zijn echtgenote willen de villa behouden en hebben een geschikt nieuwbouw appartement op het gelijkvloers op het oog.
Indertijd heeft Dirk geleend met een combinatieformule mensualiteiten en een stuk op levensverzekering. Hij heeft geen andere contracten behalve Riziv-contracten afgesloten. Na berekening blijken de Riziv-contracten niet voldoende maar met het afsluiten van een VAPZ is er wel voldoende kapitaal beschikbaar op einddatum. De oplossing het bulletkrediet van 'zev.be' een oplossing voor gevallen die door de bank geweigerd worden.

Voorbeeld 7

Roland  is zaakvoerder van een KMO en wenst een domein aan te kopen in Frankrijk. Roland heeft een VAPZ en kan bewijzen dat hij het nodige kapitaal kan terugbetalen op 65 jaar. Via een bulletkrediet van 'zev.be kan hij het domein aankopen.

 

Contactgegevens

Zakenkantoor Erwin Viaene bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Constant Permekelaan 59
8490 Jabbeke
Ondernemingsnr : 0436379739                   

Tel 050/81.32.52

 

Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer