Overbruggingskrediet

447-78212211032009812-huiss1

 

 

Het overbruggingskrediet


U wenst een nieuwe woning te kopen of te bouwen en voor de financiering van deze plannen rekent u op de verkoop van het huis dat u momenteel bezit. In bepaalde gevallen kan u dan een overbruggingskrediet verkrijgen. Een overbruggingskrediet is een niet-heropneembare kredietopening. Ze neemt in de regel de vorm aan van een onderhandse overeenkomst met hypothecaire volmacht. Een notariële akte wordt dus opgemaakt.
Het krediet bedraagt tenminste € 12.500. Het is in één of meer schijven opneembaar in de vorm van voorschotten op de zichtrekening.
Het overbruggingskrediet dient terugbetaald op de datum van de verkoop van het onroerend goed. Dat moet ten laatste 12 maanden na de ondertekening van de overeenkomst gebeuren. De interesten op het opgenomen kapitaal zijn betaalbaar op het einde van elk kwartaal en worden de volgende dag in rekening gebracht door domiciliëring op de zichtrekening.
De rentevoet is vast voor de hele looptijd van het krediet.

Contactgegevens

Zakenkantoor Erwin Viaene bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Constant Permekelaan 59
8490 Jabbeke
Ondernemingsnr : 0436379739                   

Tel 050/81.32.52

 

Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer