Hoe gaat het nu practisch woonkrediet nr 1?

447-78212211032009713-koppel1

 

Het kredietaanbod woonkrediet nr 1.


Een aanbod zal u onmiddellijk of enige dagen nadien worden bezorgd. Dit aanbod is voorwaardelijk. Er zijn immers een aantal voorwaarden aan verbonden die de kredietnemer moet vervullen zoals voor te leggen bewijs van inkomsten, aangehechte verzekeringen en het eventuele schattingsverslag moet minstens de verkoopwaarde bereiken.
In een beperkt aantal gevallen zal een door 'zev.be' aangestelde expert de verkoopwaarde schatten. Hij gaat daarbij uit van uw plannen en bouwbestekken. Bij het beëindigen van de werken volgt eventueel een tweede, afsluitende expertise. Bij een bestaande woning komt hij de woning bekijken.
Te rekenen vanaf de datum van uw aanvraag beschikt u over een termijn van vier maanden om de voorschotovereenkomst te ondertekenen. Na afloop van deze periode kan in voorkomend geval een nieuw aanbod worden opgemaakt dat opnieuw geldig is voor dezelfde termijn. Ook als er een wijziging optreedt in de kredietaanvraag wordt er een nieuw aanbod afgeleverd.

Bij de notaris.


De kredietopening woonkrediet nr 1 dient een authentieke vorm te hebben. De kredietakte moet m.a.w. verleden zijn voor de notaris. De kredietopening is enkel een onderhandse akte indien ze gewaarborgd wordt door een hypothecair mandaat of door een belofte tot hypotheek. Bij een aankoop worden de kredietopeningsakte en de akte van eigendomsverwerving doorgaans gelijktijdig verleden. U kiest vrij de notaris.

Aangehechte documenten.


Uw woonkrediet nr 1 dient in principe vergezeld gaan van een schuldsaldoverzekering die het voorschot dekt, en een verzekering tegen brand en aanverwante risico 's voor het in waarborg gegeven gebouw.
De contracten van de schuldsaldoverzekeringen en de brandverzekering moeten aangehecht zijn en blijven bij het krediet dat ze waarborgen. Als dit niet het geval is, kan de bank de volledige vervroegde terugbetaling van uw krediet vragen.
Zowel de schuldsaldoverzekering als de brandverzekering kunnen bij 'zev.be' afgesloten worden.

Kredietaanvraag woonkrediet nr 1.


Je kredietaanvraag kan bij Zakenkantoor Erwin VIAENE ingediend worden. Je brengt daarbij volgende documenten mee :

  • verkoopovereenkomst
  • plannen, bestek enz. indien het gaat over een nieuwbouw.
  • inkomstenbewijzen (laatste drie maanden)
  • Identiteitskaarten.

 

Contactgegevens

Zakenkantoor Erwin Viaene bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Constant Permekelaan 59
8490 Jabbeke
Ondernemingsnr : 0436379739                   

Tel 050/81.32.52

 

Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer