Kosten woonkrediet nr 1

 447-78212211032009913-f4_4681

Kosten verbonden aan de aankoop van een onroerend goed


De kosten bij aankoop omvatten :

 • notariskosten: omvat het honorarium van de notaris alsook de gemaakte kosten met inbegrip van 21% btw.
 • registratierechten berekend op de prijs vermeld in de akte en aktekosten.
  De registratierechten worden geheven op de verkoopwaarde van het onroerend goed.
  In het Vlaamse Gewest:
  de registratierechten bedragen 10 % van de prijs vermeld in de akte.
  De registratierechten bedragen slechts 5 % onder bepaalde voorwaarden (=bescheiden woning).
  Alweer onder bepaalde voorwaarden kan je een vermindering genieten van de heffingsgrondslag met € 15.000 =abattement genieten of gebruik maken van de meeneembaarheid van de registratierechten.
 • Btw : indien het gaat om de aankoop van een nieuwbouw, dan betaalt u geen registratierechten maar wel btw.


  Kosten in verband met de akte van het hypothecair krediet


  Bedoeld zijn :
 • de registratierechten voor het registreren van de kredietakte
 • de zegelrechten
 • de inschrijving van de hypotheek door de hypotheekbewaarder
 • de erelonen van de notaris ...


  Kosten verbonden aan de opening van het dossier.

 • Schattingskosten : in bepaalde gevallen maakt een expert een schatting van de venale waarde van het goed dat als waarborg wordt aangeboden. U krijgt een exemplaar van het expertiseverslag zodat u een correcte evaluatie kunt maken van de waarde van uw investering. In veel gevallen is er helemaal geen schatter nodig, raadpleeg ons.

 

 • Dossierkosten :
  het samenstellen van uw dossier brengt bepaalde kosten met zich mee. Het tarievenblad en het aanvraagformulier vermelden deze kosten. In veel gevallen kunnen ook deze dossierkosten worden kwijtgescholden, contacteer ons nu.

Contactgegevens

Zakenkantoor Erwin Viaene bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Constant Permekelaan 59
8490 Jabbeke
Ondernemingsnr : 0436379739                   

Tel 050/81.32.52

 

Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer