Overlijdensverzekering

447-2127967173201041-schuldsaldoverzekering1

 

Overlijdensverzekering is de logische levensverzekering. Indien de verzekerde overlijdt dan komt de polis ten einde en wordt het verzekerde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigde.

Waarom sluit ik een overlijdensverzekering aan?

Bij twijfels over het behouden van de huidige levenstandaard van uw nabestaanden, na uw overlijden. Misschien maakt u zich wel zorgen over de toekomst van uw kinderen wanneer uzelf of beide partners vroegtijdig zou overlijden.

 

U kan dan overwegen om twee overlijdensverzekeringen, met uzelf en uw partner als verzekerde, af te sluiten. Uw kinderen kunnen die extra financiële bescherming zeker gebruiken.

 

Soorten

 

  • Levenslange :

verzekert u tot uw overlijden zolang de premie wordt betaald, ofwel levenslang of tot einddatum premiebetaling vb. 65 jaar.

  • Tijdelijke :

gedurende een bepaalde periode wenst u een overlijdenskapitaal te verzekeren
voorbeeld : u wenst het te betalen bedrag aan successierechten te verzekeren dat uw partner dient te betalen bij uw overlijden en omgekeerd

  • Schuldsaldoverzekering :

is een overlijdensverzekering met een periodiek dalend kapitaal, die het saldo verzekert dat u nog dient terug te betalen op een lopend krediet.
voorbeeld : indien u een huis koopt met een woonkrediet dan neemt u een schuldsaldoverzekering. Bij overlijden betaalt de verzekeringsmaatschappij dan het openstaand saldo van het woonkrediet terug aan de bank.

Never pay for nothing

'never pay for nothing'  zonder meer uniek want :

  • uw overlevende partner ontvangt het verzekerde kapitaal indien u tijdens de duur van het contract vb tot 65 jaar overlijdt.
  • u krijgt 50 % van de betaalde premies terug indien u op het einde van het contract nog in leven bent.

 

> Een offerte vragen

Contactgegevens

Zakenkantoor Erwin Viaene bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Constant Permekelaan 59
8490 Jabbeke
Ondernemingsnr : 0436379739                   

Tel 050/81.32.52

 

Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer